Musik för olika stämningar

Musik är verkligen ett bra sätt att skapa en särskild stämning. Olika musikstilar brukar vara olika bra på att få fram olika känslor, och det kan förstås skilja mellan olika människor. Det kan göra det svårt att skapa musikstämningar som ska passa flera människor på en offentlig plats, eller vid exempelvis en tillställning. Men det finns ändå några allmänna råd man kan följa.

Musik gör oss glada och arga

Olika typer av musik kan påverka olika känslor. Glada minnen som är kopplade till en särskild låt, kan ta fram just dessa. Tvärtom är förstås också möjligt. Det här är naturligtvis väldigt individuellt men det finns forskning som visar att tonart och rytm kan påverka flera människor på ett liknande sätt. Det här kan man ha nytta av då man vill skapa en stämningsmusik som passar många samtidigt. Enligt forskare är rytmen extra viktig, där en snabb rytm med ljusa klanger får en effekt av att man som lyssnare vill “uppåt” och kan känna sig lyft i humöret. Många barnsånger låter på det viset för att ge ett bra exempel. Ett annat är dansbandsmusik. Sorglig musik kan även göra oss lugna då vi får utrymme att känna empati. Detta kan vara viktigt vid begravningar. Anlitar man en kunnig begravningsbyrå, exempelvis Lova begravning, går det att få konkreta tips på vilken musik som kan vara lämplig, om man önskar en sådan.

Musik för hjärnan

Musik kan förebygga demens och är viktig då vi lär in saker, menar många forskare. Ingen vet idag exakt hur musik påverkar våra hjärnor, men man kan tydligt se att hjärnan påverkas på flera olika sätt då vi lyssnar på musik. Det här gäller inte minst kulturella upplevelser och att vi får vara i sociala sammanhang, vilket också är vanligt då vi lyssnar på livemusik. Musiksmak kan skilja mellan olika människor, och det är alltid upp till var och en att definiera vad som är “bra” musik. Det som låter skränigt för någon är ljuv musik för någon annan.